GRØN OMSTILLING

FORURENEREN BETALER

Det skal være dyrt og besværligt at forurene og nemt og billigt at lade være. Regningen for oprydningen efter klima- og miljøbelastningen skal ligge hos de virksomheder, der forurener mest, og de forbrugere der køber varer med den største klimabelastning. 

Alternativet vil investere offentlige midler til at fremme et bæredygtigt samfund for både mennesker og miljø. Vi skal sørge for, at kommunerne indkøber grønt og bruger bæredygtige løsninger, så vores kommunale skattekroner bliver brugt til at bekæmpe klimakrisen. 

BESKYT NATUREN 

Lige nu er der byggeplaner i gang på Amager Fælled og Stejlepladsen i København. Fylde Øresund med jord for at skabe Lynetteholm-projektet. Ødelægge øen Egholm i Limfjorden. Skade den unikke natur på Samsø ved at bygge en motorvej, der saver øen på tværs. 

Alternativet ønsker at sætte natur over vækst. Vi kan ikke blive ved med at bygge uden nogen sans for de miljømæssige konsekvenser. 

Vi skal stoppe med at bygge på bekostning af miljøet og biodiversiteten. Vi skal give naturen rettigheder.

GRØN MADREVOLUTION 

Vi skal skabe en bæredygtig og social madrevolution. 

Vi skal give byens børn og unge et gratis vegetarisk mad i deres skoler. Dermed skubber vi på en grøn madkultur og samtidig tager vi et socialt ansvar, da ikke alle familier har mulighed for at sende deres børn i skole med en sund madpakke.

Vi skal også sikre, at de offentlige køkkener udvikler sig i den grønne retning. I Danmark serverer vi cirka 800.000 offentlige måltider om dagen. Derfor ville det faktisk gøre en mærkbar forskel på vores CO2-udledninger, fødevareproduktion og generel sundhed, hvis vi fx serverede mere grønt og droppede kødet. 

Stem på klimahandling

KUNST OG KULTUR

Hvad er vi som mennesker uden kunsten? Hvad er vi som samfund uden kulturen? Fattigere. 
Vores samfundsglæde er fuldstændig afhængig af kunst og kultur, og derfor er det et politisk ansvar at understøtte den. Ikke kun til prisoverrækkelser eller premierer, men helt nede fra undergrunden op gennem vækstlaget, hvor der eksperimenteres og udvikles, og selvfølgelig i de fuldt professionelle lag. Og især er det vigtigt i krisetider, hvor vi bliver mindet om, at vi aldrig må tage et levende kulturliv for givet. 

INDFØR KUNSTNERLØN

Alternativet vil lave en forsøgsordning kaldet ”kunstnerløn”, som er en basisindkomst til kunstnere og kulturskabere. En forsøgsordning over fem år, hvor 1.000 personer med kunstner- og kulturarbejderbaggrund skal tilbydes en ubetinget basisindkomst på 10.000 kr. pr. måned efter skat. 

Ved at give kunstnerne bedre forudsætninger styrker vi kunsten og kulturen.

FLERE OG BEDRE BIBLIOTEKER 

Biblioteket – Danmarks mest besøgte kulturinstitution!

Alternativet ønsker at genskabe bibliotekerne som lokale kraftcentre for kulturudbredelse og fællesskab i større såvel mindre byer. Bibliotekerne er helt centrale institutioner i vores samfund og fællesskab. De danner ramme om vores børns første møder med bøgernes verden. Om ungdommens videbegærlighed i uddannelseslivet. Om møder mellem høj og lav, ung og gammel. 

Biblioteket er et rummeligt sted og et magtfrit rum – efterhånden et af de få rum i vores samfund, hvor titler og status ikke er afgørende. Det er et sted, hvor direktøren og den arbejdssøgende rækker ud efter den samme bog. Og hvor alle uanset baggrund kan komme og udforske nye universer. 

TEAM DANMARK KUNST

Unge kunstnere skla have samme rettigheder som sportsudøvere. 
Et blomstrende kulturliv kræver spirende vækstlag. Alternativet foreslår at give unge kunstneriske talenter mulighed for at kombinere deres kreative fordybelse med at tage en ungdomsuddannelse.

Fuldstændig som man ser det hos eliteidrætsudøvere i Team Danmark.
 

Stem på kulturen

BÆREDYGTIG BOLIGUDVIKLING

Vores boligmarked er presset. Særligt i de store byer er markedet overophedet, og har du ikke store penge i ryggen, er det svært at etablere at få sig et hjem. Boligpriserne vokser og vokser, og det samme gør huslejeniveauet.

Det skal vi gøre noget ved, hvis vi ønsker, at de store byer skal have plads til alle slags mennesker. Og dét ønsker vi i Alternativet - for mangfoldighed er en styrke. 

HUSLEJELOFT 

Vi skal have boligmarkedet i København på ret kurs igen. Boliger er hjem og tryghed - og ikke kun en legeplads for økonomisk spekulation. 

Vi må gøre et opgør med vækstparadigmet i boligpolitikken. Derfor foreslår vi et huslejeloft. 

Det sikrer lejer mod ublu huslejepriser og sikrer udlejer en rimelig og anstændig forretning af mursten og moderniseringer. Med andre ord, skal reglerne om omkostningsbestemt husleje og lejedes værdi moderniseres. 

FLERE SMÅ OG BILLIGE BOLIGER 

Vi mangler akut boliger i de store danske byer. Alene til studerende mangler vi 31.000 boliger på landsplan. Det er et kæmpe problem, som skiftende regeringer ikke har formået at løse. 

Alternativet vil kæmpe for, at vi i København skal bygge småt og billigt – i stedet for stort og dyrt.

BRUG PLADSEN PÅ ALTERNATIVE BOFORMER 

Vi skal udnytte pladsen i byen langt bedre. Indrette boliger i byens gamle tørlofter. Gøre det nemmere at flytte i bofællesskaber. Bygge flere studieboliger. 

My Video!